Klikt met

Peter te Riele, onderwijsspecialist Jenaplan :

Doordacht op fotosafari!

peterterieleIn allerlei rollen heb ik mij altijd met onderwijs bezig gehouden. Hoe verschillend die rollen ook waren: het was altijd met passie, vol enthousiasme, kritisch en creatief. Dat heeft me veel ervaring en expertise opgeleverd op diverse terreinen: meervoudige intelligentie, sociaal emotionele ontwikkeling, vernieuwingsonderwijs, natuureducatie, creatief denken, mediatie, missie&visie, taalverwerving en meer.

Steeds vaker houd ik me bezig met natuuronderwijs. Vooral na het lezen van ‘Het laatste kind in het bos’ van Richard Louv, ben ik gaan beseffen hoe we in opvoeding en onderwijs tekort schieten wat betreft de naturalistische intelligentie. Vandaar dat ik met mijn eigen bedrijf Advies Hulp & Actie (AHA) steeds vaker op dat vlak door middel van workshops, training en advisering daar iets aan probeer te doen.

Toen ik Joost&Joost leerde kennen, zag ik meteen mooie mogelijkheden voor een samenwerking aan een dienst voor kinderen en volwassenen: de fotosafari! Nee, niet in tropische oorden, maar gewoon in de achtertuin, het schoolplein, het natuurgebied in de buurt: strand, duin, bos of weiland of waar dan ook. Door op pad te gaan en met een camera te focussen worden alle zintuigen aan het werk gezet, een positieve natuurbeleving opgeroepen en initiatief en creativiteit aangewakkerd. Een prachtige kans voor ouders of school om iets te doen aan het natuurbelevingstekort waar momenteel sprake van is!

Zo’n fotosafari is een prachtige stap, daarnaast is het voor ouders of school wel zaak om daar vervolgens iets mee te doen. Ik zou daar graag in adviseren of met ouders of schoolteam aan het werk te gaan. Voorlopig houd ik me vooral bezig in het ondersteunen en meedenken van Joost&Joost met alle ervaring en expertise die ik in me heb.

En verder :